Regulamentul de Organizare și Funcționare a IMSP SCBI Toma Ciorbă, în redacția 2023