Regulamentul de organizare și funcționare al IMSP SCBI ”Toma Ciorbă”, din 28.02.2018