Secția consultativă

Secția consultativă

Secția consultativă

022 24-24-80

 

Asistenţa medicală specializată de ambulatoriu

Secția consultativă

  1. Asistenţa medicală specializată de ambulator, în cazul maladiilor şi stărilor menţionate în Programul unic, se acordă persoanelor asigurate de către medicul specialist de profil împreună cu personalul mediu încadrat în realizarea actului medical, inclusiv persoanelor neasigurate în cazul maladiilor prevăzute în Lista maladiilor social-condiţionate cu impact major asupra sănătăţii publice tratate în cadrul asistenţei specializate de ambulator şi în condiţii de staţionar, din punctul 10 (ORDIN Nr.596/404 din 21-07-2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală)

 

  1. Medicul infecționist din cadrul IMSP SCBI ,,Toma Ciorbă” consultă pacientul în baza biletului de trimitere-extras (F-027/e) a medicului specialist de profil din instituţia medico-sanitară teritorială (raională, municipală), sau a medicului de familie din raionul unde lipseşte medicul specialist respectiv  şi în caz de necesitate, eliberează bilet de trimitere-extras pentru internare în instituţia medicală conform diagnosticului stabilit. 

 

  1. Efectuarea investigaţiilor de laborator şi instrumentale (serviciile medicale paraclinice) şi a manoperelor medicale specifice, inclusiv a serviciilor medicale de înaltă performanţă, are loc în baza biletului de trimitere, emis de către medicul specialist de profil, conform indicaţiilor medicale. 

 

  1. La prezentarea directă a persoanei asigurate la medicul specialist de profil, cheltuielile pentru serviciile medicale prestate sunt achitate de pacient, după informarea acestuia despre posibilitatea şi modul de a beneficia de servicii medicale gratuite, cu consemnarea acordului privind prestarea serviciilor medicale contra plată în documentaţia medicală primară.

 

  1.  Consultaţia persoanei neasigurate de către medicul specialist de profil se efectuează contra plată, conform tarifului stabilit în Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice, în casa instituţiei medico-sanitare cu eliberarea bonului de plată, cu excepţia serviciilor medicale pentru maladiile social-condiţionate și stările de urgență, cu impact major asupra sănătăţii publice, conform următoarei liste:

     hepatita virală acută A, botulismul, meningitele şi meningoencefalitele virale, bacteriene şi parazitare, gripa pandemică, varicela, rujeola, leptospiroza, malaria, febra tifoidă şi paratifoidă, tifosul exantematic, holera, tetanosul, antraxul, bruceloza, febrele hemoragice, febra Q, parotidita epidemică, rabia, trihineloza, pesta, iersinioza, tularemia, difteria, poliomielita, rubeola, infecția cu Coronavirusul de tip nou (COVID-19).