Secția Nr. 3

Secția Nr. 3

Sectia  Nr. 3 desfășoară activitatea  pe 25  paturi si  este  o  subdiviziune  a IMSP SCBI “T.Ciorba”, care  este  predestinata  acordarii  asistentei  medicale   inalt  specializate pacientiilor  cu  hepatite  virale  acute  si cronice, ciroze  hepatice . Fiind   subdiviziune  a  spitalului de  boli  infectioase   la  necesitate  (in caz de epidemii)  in  sectie  pot  fi  internati  si  pacienti  cu  alte  maladii infectioase ( gripa, infectii enterovirala, infectii  intestinale).
Anual in sectie  se  trateaza aproximativ 800  pacienti.  Toti   pacientii   beneficiaza  de  evaluare  complexa,  diagnosticare  ,  tratament   si  prevenirea  progresarii(  pe cit e posibil)  a  maladiei.
Pe lîngă tratamentul de bază, în secţia  se realizează tratament specific antiviral bolnavilor cu patologie hepatică de etiologie virală B, C, D. Astfel, bolnavii cu asemenea patologie   in  deosebi   pacientii  cu procese  avansate   a  maladiei  deseori  se  interneaza  pentru   initierea  tratamentului  antiviral  in  sectie.  Secţia reprezintă baza  clinica a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, dat  fiind  faptului  pacientii  beneficiaza de consultatii  a  profesorilor universitari conform  celor  mai  actuale   criterii  si  algoritme  internationale  de diagnostic  si  tratament.  . Acesta este apoi continuat ambulatoriu, bolnavii fiind sub supravegherea medicală continuă. De menţionat că acest tratament este efectuat în mod gratuit.

În secţie se efectuiază lucrul organizatoric, curativ, profilactic şi educativ  o  data   pe  saptamina. Colectivul medical al secţiei îşi perfecţionează în permanenţă nivelul cunoştinţelor, participând la conferinţele clinice, şedinţele societăţii infectionistilor  atit  in  Republica  Moldova  cit  si  dupa hotarele  ei.