Secția Nr. 4

Secția Nr. 4

Bolile infecţioase, în afară de patologia persoanei izolate, pot avea importanţă epidemiologică, prin afectarea unor grupuri mari de populaţie. Actualmente asistăm la o recrudescenţă a patologiei infecţioase în toată lumea. Bolile infecţioase fac parte din viaţa cotidiană a omului, care nu se poate desfăşura într-un mediu exterior steril de germeni, de aceea riscul infecţiei rămâne permanent, iar cu sporirea migraţiei populaţionale – a crescut considerabil.

Şefa secţie, medic infecționist categoria superioară d-na Jîmbei Pavlina.

Secţia Nr 4 de boli infecțioase a fost deschisă in anul 1948 , îşi desfăşoară activitatea pe  30 paturi . Pentru desfăşurarea activităţii  secţiei se folosesc toate subdiviziunile de diagnostic şi tratament ale  SCBI “T. Ciorba “  în acordarea asistenţei medicale conform standardelor  tot  personalul secţiei demonstrează  profesionalism  înalt.
Specificul secției:  sunt internaţi pacienţi cu maladii acute, cronice de etiologie infecțioasă ale organelor interne, infecții acute digestive, alta patologie infecțioasă.
Pacientii beneficiaza de examinari de laborator si paraclinice complexe care permit stabilirea diagnosticului etiologic si instituirea unui tratament adecvat etiologic (antibiotice, antivirale, antifungice), patogenic si simptomatic.
Tendinţa colectivului este de a acorda asistenţa medicală calitativă, respectarea eticei şi deontologiei medicale, îmbunătăţirea condiţiilor hoteliere pentru bolnavi.
Tot lucrul curativ şi instructiv-metodic se efectuează de comun cu colectivul catedrei de Boli infecioase a USMF “N.TESTEMIŢANU” care activează pe baza spitalului din anul 1991 .

În prezent colectivul  secției constă din:

 – medici categorie superioară - 3
  asistente medicale  - 11
  infermiere  - 9
  bufetar  - 2

​Scopul – ameliorarea continuă a calităţii serviciilor medicale prestate bolnavilor prin utilizarea eficientă a fondurilor disponibile existente . Acordarea asistenţei medicale calitative specialezate spitaliceşti pacienților din municipiul Chişinău şi din Republică.