Catedra de boli infecțioase

Catedra de boli infecțioase

SCURT-ISTORIC
Catedra Boli infecţioase, Facultatea Educaţie Continuă în Medicină şi Farmacie USMF “N.Testemiţanu” a fost organizată în iulie 1991 pe baza cursului Boli infecţioase, baza clinică fiind Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Toma Ciorbă”. Şef al catedrei a fost numit doctorul habilitat în medicină, profesor universitar Sava Ţâbuleac (1991-1998).
 
Pînă la deschiderea catedrei de Boli infecţioase educaţia postuniversitară a medicilor s-a efectuat la Cursul de boli infecţioase, care a fost infiinţat în 1963 (şef de curs – d.m., conferenţiar universitar Claudia Tişenco (1963-1978). Din 1978 şi pînă în 1991 şef al cursului de Boli infecţioase a fost d.m., conferenţiar universitar Vasile Negrescu, Medic Emerit al RM. Din octombrie 1998 şef al catedrei a fost numit d.m., conferenţiar universitar Victor Pântea (1998-2012). La catedră au activat: Sava Ţâbuleac, d.m., profesor universitar; Claudia Tişenco, d.m., conferenţiar universitar; Vasile Negrescu, d.m., conferenţiar universitar; Rodica Gîlcă d.m., conferenţiar universitar; Vera Jitari, d.m., conferenţiar universitar; Alexandru Andriuţă, d.m., conferenţiar universitar; Stela Semeniuc, d.m., conferenţiar universitar; Valentina Calinos, d.m., asistent universitar; Lidia Serbuşco, d.m., asistent universitar; Eugenia Gabareţ, asistent universitar; Ion Chiriac, asistent universitar; din a.2002 - d.m., conferenţiar universitar Cebotarescu Valentin, din a.2007 - d.m., conferenţiar universitar Cojuhari Lilia.
 
Catedra Boli infecţioase la copii, înfiinţată în baza Cursului boli infecţioase la copii, şi-a început activitatea în noiembrie 1967. Fondatorul şi titularul neobosit al catedrei a fost dna profesor, doctor habilitat în medicină Valentina Halitov, personalitate remarcabilă a medicinii moldave. Din 1991 pînă în 2010 şef catedră a fost numită d.m., conferenţiar universitar Galina Rusu. Primii colaboratori ai catedrei au fost Axenia Galeţcaia şi Danil Litvinschi, apoi au fost încadrate Galina Rusu (1969), Nina Coţaga (1970), Prascovia Popovici (1972), Stela Semeniuc (1973), Lidia Serbuşca (1986), Dmitrie Cristian (1984), Ludmila Serbenco (1986), Ludmila Pereteaghina (1986), Iurie Climaşevschi (1991), Tatiana Alexeev (1998) - toţi doctori în medicină, Nadejda Sencu, asistent universitar (1991), Ludmila Bîrca, asistent universitar (1992), Tatiana Juravliov, asistent universitar (1992), Tatiana Ştirbu, asistent universitar (2012).
 
Iniţial baza clinică a catedrei era Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Toma Ciorbă”, iar din 1974 şi Spitalul Clinic Municipal de Boli contagioase de copii din Chişinău. Împreună cu angajaţii spitalului catedra formează un centru instructiv-metodic republican de specialitate.
Din septembrie 2012 Catedra Boli infecţioase la copii (în continuare Clinica Boli infecţioase la copii ”Valentina Halitov”) activează în componenţa catedrei Boli infecţioase Facultatea Educaţie Continuă în Medicină şi Farmacie. Şef al catedrei este numit conferenţiarul universitar, doctor în medicină Gheorghe Plăcintă.
 
ANTRENARE ÎN ACTIVITĂȚI CONEXE CERCETĂRII
 
2016
Colaboratorii Catedrei Boli infecțioase sunt implicaţi în activitatea de instruire a studenţilor în 4 limbi: română, rusă, engleză și franceză. Studenții care sunt implicați în activittea de instruire a studenților sunt: Sănătate Publică anul V, Medicină Generală anul VI și Stomatologie anul IV. In activitaea de instruire a catedrei sunt implicați peste 100 medici rezidenți anual: medicina de familie, medicina interna, dermatovenerologi, medicina de laborator, farmacologie, medicina de urgență și medici infecționiști. La Catedra de Boli infecțioase a USMF „Nicolae Testemiţanu” sunt implicați peste 50 medici cursanți din diferite domenii: medici de familie, infecționiști, hepatologi și gastroenterologi.  
Ponderea cercetătorilor abilitaţi cu dreptul de conducător/consultant ştiinţific al tezelor de doctorat – trei colaboratori sunt abilitaţi cu dreptul de conducător/consultant ştiinţific al tezelor de doctorat – Plăcintă Gh., Pântea V., Bîrcă L. Raportului nr. doctoranzi/nr. cercetători - constituie 0/13. Raportul dintre doctori şi doctori habilitaţi la moment este 9/1.
 
2017
Colaboratorii Catedrei Boli infecțioase sunt implicaţi în activitatea de instruire a studenţilor în 4 limbi: română, rusă, engleză și franceză. Studenții care sunt implicați în activittea de instruire a studenților sunt: Sănătate Publică anul V, Medicină Generală anul VI și Stomatologie anul IV. In activitaea de instruire a catedrei sunt implicați peste 100 medici rezidenți anual: medicina de familie, medicina interna, dermatovenerologi, medicina de laborator, farmacologie, medicina de urgență și medici infecționiști. La Catedra de Boli infecțioase a USMF „Nicolae Testemiţanu” sunt implicați peste 50 medici cursanți din diferite domenii: medici de familie, infecționiști, hepatologi și gastroenterologi.
Ponderea cercetătorilor abilitaţi cu dreptul de conducător/consultant ştiinţific al tezelor de doctorat – trei colaboratori sunt abilitaţi cu dreptul de conducător/consultant ştiinţific al tezelor de doctorat – Plăcintă Gh., Pântea V., Bîrcă L. Raportului nr. doctoranzi/nr. cercetători - constituie 0/13. Raportul dintre doctori şi doctori habilitaţi la moment este 9/1.
 
2018
Angajații Catedrei Boli infecțioase sunt implicaţi în activitatea de instruire a studenţilor în 4 limbi: română, rusă, engleză și franceză. Studenții care sunt implicați în activittea de instruire a studenților sunt: Sănătate Publică anul V, Medicină Generală anul VI și Stomatologie anul IV. În activitaea de instruire a catedrei sunt implicați peste 100 medici rezidenți anual: medicina de familie, medicina interna, dermatovenerologi, medicina de laborator, farmacologie, medicina de urgență și medici infecționiști. La Catedra de Boli infecțioase a USMF „Nicolae Testemiţanu” sunt implicați peste 50 medici cursanți din diferite domenii: medici de familie, infecționiști, hepatologi și gastroenterologi.
Catedra de boli infecțioase desfășoară o colaborare internațională intensă cu catedrele omoloage din cadrul facultăților de Medicină din România (București, Iași, Craiova, Timișoara, Constanța, Cluj, Târgul-Mureș), precum și Institutul de Boli infecțioase Matei Balș din București. Colaborarea se manifestă prin efectuarea unor cercetări științifice în comun, realizarea unui schimb de informații și experiență, stagieri ale colaboratorilor, participarea la manifestări științifice.
Ponderea cercetătorilor abilitaţi cu dreptul de conducător/consultant ştiinţific al tezelor de doctorat – trei colaboratori sunt abilitaţi cu dreptul de conducător/consultant ştiinţific al tezelor de doctorat – Plăcintă Gh., Pântea V., Bîrcă L. Raportului nr. doctoranzi/nr. cercetători - constituie 0/11. Raportul dintre doctori şi doctori habilitaţi la moment este 7/1.
 
© USMF citește mai mult pe https://boliinfectioase.usmf.md/ro/colaborare