Medicul Avricenco Mariana și-a prezentat teza de doctorat: "Eficacitatea terapeutică a preparatelor antivirale cu acțiune directă la pacienții cu ciroză hepatică prin virusul hepatitic C"

Medicul Avricenco Mariana și-a prezentat teza de doctorat: "Eficacitatea terapeutică a preparatelor antivirale cu acțiune directă la pacienții cu ciroză hepatică prin virusul hepatitic C"

În data de 20 decembrie 2023, IMSP SCBI ”Toma Ciorbă" a găzduit ședința Seminarului Științific în domeniul Imunologiei, Microbiologiei și Virusologiei.

Un moment semnificativ al acestei întruniri a constat în examinarea și aprobarea tezei de doctorat intitulată "Eficacitatea terapeutică a preparatelor antivirale cu acțiune directă la pacienții cu ciroză hepatică prin virusul hepatitic C".

Teza a fost prezentată de către Avricenco Mariana, absolventă doctorandă în cadrul Catedrei de Boli Infecțioase, Tropicale și Parazitologie Medicală din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu". Conducătorul științific al acestei teze este Holban Tiberiu, dr. hab. șt. med., profesor universitar și șeful catedrei de Boli Infecțioase, Tropicale și Parazitologie Medicală.

În cadrul acestei ședințe, președinția a fost asigurată de Plăcintă Gheorghe, dr. hab. șt. med., conferențiar universitar, iar funcția de secretar a fost deținută de Cojuhari Lilia, dr. șt. med., conferențiar universitar. Referenții oficiali ai evenimentului au fost Cojuhari Lilia, dr. șt. med., conferențiar universitar, și Cebotarescu Valentin, dr. șt. med., conferențiar universitar.

Această întâlnire științifică reprezintă un pas important în cercetarea și înțelegerea bolilor infecțioase și a virusologiei medicale, consolidând astfel contribuția Institutului în domeniul medical și științific.

Sediul Catedrei de Boli Infecțioase, Tropicale și Parazitologie Medicală din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu" este la IMSP SCBI ”Toma Ciorbă”.

Cu această ocazie importantă, atât administrația, cât și întregul colectiv al instituției noastre, transmit sincere felicitări colegei Avricenco Mariana pentru reușita remarcabilă în finalizarea tezei de doctorat. Prin realizarea deosebită, a demonstrat nu doar angajamentul și dedicarea față de domeniul său de cercetare, ci și un nivel înalt de competență și expertiză într-un domeniu atât de complex și vital pentru medicină.

Ne exprimăm admirația pentru eforturile depuse în elaborarea acestei teze și suntem încredințați că rezultatele obținute vor aduce contribuții semnificative în avansarea cunoștințelor medicale, în special în tratarea și înțelegerea afecțiunilor legate de virusurile hepatitice.

Îi urăm colegei noastre, Avricenco Mariana, mult succes în activitatea sa viitoare, fiind convinși că va continua să aducă lumina cunoașterii și să contribuie la progresul domeniului medical. Efortul și devotamentul său sunt exemple demne de urmat pentru întreaga comunitate academică și medicală.