Contacte

Contacte

Anticamera

022 24-21-77

Director Sergiu Vasilița

022 35-83-56

Vicedirector asistență consultativă și metodică - Ghidirimschi Alexandru

022 24-21-66

Contabil-şef - Diana Borcea

022 24-50-68

Contabilitate – Elena Macovei, Olga Beșelea

022 24-54-57

Serviciul resurse umane  - Ecaterina Taruș

022 23-30-70

Serviciul economic și achiziții publice - Vera Manic

022 23-30-70

 

 

Secția consultativă

022 24-24-80

Secţia internare

022 24-22-47

Chișinău, Ștefan cel Mare și Sfânt, 163, E-mail: tomaciorba@ms.md