Laboratorul Clinico-Diagnostic

Laboratorul Clinico-Diagnostic

Din inițiativa ilustrului medic umanist Toma Ciorbă șicu ajutorul doctorului Eghiazorov s-a organizat în cadrul spitalului un laborator, care și-a început activitatea chiar din primii ani de la inaugurare, unde se efectuau investigațiile clinice și bacteriologice și unde a activat timp de mai mulți ani și Toma Ciorbă.
Odată cu dezvoltareaștiințifico - practică în cadrul laboratorul spitalului sau promovat efectuarea noilor investigații. După descoperirea AgHbs (1962) în 1970 colaboratorii catedrei împreună cu colaboratorii laboratorului au fost promotoriiimplementării în practica medicala a metodelor de determinarea a AgHbs prin metoda de precipitare în gel.Din anii 1982 -1983 în premieră colaboratorii laboratorului au implementat determinarea markerilor virusului hepatic B prin reacția de hemaglutinare, apoi 1988-1989 au implementat determinarea markerilor virușilor Hepatici A, B, C, D prin metoda imunoenzimatica. Pentru prima data în Moldova în 1985 a fost implementata diagnosticarea Toxoplasmozei prin metoda de hemaglutinare și imunofluoriscență.

Pe parcursul anilor flexibilitatea colectivul laboratorului a optat pentru optimizarea și aplicarea în practica medicală a noilor metode de diagnostic a maladiilor infecțioase.
IMSP SCBI „T. Ciorbă, din care face parte LCD prin acreditarea de consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în sănătate, recunoaște
Structura organizatorică a LCD asigură acordarea serviciilor cu plata şi prin contract cu CNAM. Actualmente laboratorul spitalului efectuează anual 280 mii de investigații în diverse domenii: imunologice, serologice, biochimice,hematologice, clinice, citologice, histologice, parazitologice, molecular biologice determinarea ARN, ADN bacteriilor  şi viruşilor, care satisfac cerinţele pacienţilor şi ale personalului medical responsabil pentru îngrijirea pacienţilor.  Sistemul de management al calității și îmbunătățire continuă a fost implementat în toate departamentele.

LDC diagnostic activează prin subdiviziunile sale:

 Imunologie Biologie-moleculară
  Serologie
  Biochimie
  Clinica
  Bacteriologie

Pentru efectuarea investigaţiilor declarate LCD dispune de personal medical în număr de medici de laborator – 3 medici cu categoria superioară ,de 3 Specialişti cu studii superioare cu categoria superioară - 1,  cu categoria I -2;Felcer-laborant – 12 din ei cu categorii superioare – 7, categoria I – 5 Personalul tehnic este rezentat prin 3 infirmiere.
 

                                                        LISTA INVESTIGATIILOR

Nr.

Tipul testului

 

Compartimentul Hematologice

1

Analiza generală a sângelui

2

Dozarea hemoglobinei

3

Numărătoarea eritrocitelor

4

Numărătoarea leucocitelor

5

Formula leucocitară

6

Viteza de sedimentare a hematiilor (VSH)

7

Numărătoarea reticulocitelor

8

Hematocritul (Determinarea volumului eritrocitar)

9

Numărătoarea trombocitelor

10

Determinarea timpului de sângerare

11

Analiza generală a urinei

12

Dozarea glucozei în urină

13

Proba Zimniţki

14

Proba Neciporenko

15

Identificarea corpilor urobilinici

16

Identificarea pigmenţilor biliari în urină

17

Identificarea corpilor cetonici

18

Determinarea proteinei nictermerale în urină

19

Microscopia sedimentului urinar (eritr.schim., neschim.)

20

Examenul materiilor fecale

21

Depistarea helminţilor în materiile fecale

22

Identificarea sîngelui în materiile fecale

23

Depistarea protozoarelor patogene

24

Examenul la enterobioze

25

Cercetarea lichidului cefalo-rahidian

26

Microscopia lichidului chefalorahidian, ascitic şi pleural

26,1

Examinarea de laborator a bilei

27

Determinarea grupei sanguine AB0

28

Determinarea factorului D (Rh 0)

29

Determinarea glucozei nectimirale în urină

 

Parazitologice

30

Microscopia sângelui la malarie (în „picătura groasă”)

31

Examinarea sângelui la malaria în frotiu

 

Compartimentul Biochimic

32

Dozarea fierului în serul sanguin

33

Dozarea Na,K,Cl în serul sanguin

34

Dozarea fosfatazei alcaline în ser

35

Dozarea g-glutamintranspeptidazei (g-GTP) în ser

36

Dozarea alaninaminotransferazei (ALT) în ser

37

Dozarea aspartataminotransferazei (AST) în ser

38

Dozarea amilazei pancreatice în serul sanguin (spec.)

39

Deterninare  proteinei total

40

Dozarea glucozei

41

Proba cu timol

42

Dozarea trigliceridelor

43

Dozarea colesterolului

44

Dozarea b-lipoproteinelor

45

Dozarea bilirubinei totale

46

Dozarea bilirubinei directe

47

Indexul  protrombina

48

Determinarea α amilaza

49

Determinarea glucozei în LCR

50

Determinarea Cloriziilor în LCR

51

Determinarea Ureei

52

Determinarea Creatinei

 

 Compartimentul Imunologic

52

Determinarea imunoglobulinei E totală, ELISA

53

Determinarea complexelor imune circulante

54

Determinarea limfocitelor T – totale prin metoda de rozetare

55

Determinarea limfocitelor T – active

56

Determinarea limfocitelor T – termostabile

57

Determinarea limfocitelor T – teofilinrezistente şi teofilinsensibile

58

Determinarea limfocitelor B

59

Determinarea sensibilităţii limfocitelor la remediile farmaceutice

60

Determinarea HBs Ag, ELISA

61

Determinarea anticorpilor anti-HBs Ag, ELISA

62

Determinarea anti Hbcor sumar, ELISA

63

Determinarea anti Hbcor IgM, ELISA

64

Determinarea Hbe Ag, ELISA

65

Determinarea anticorpilor anti Hbe Ag, ELISA

66

Determinarea anticorpilor anti-HDV sumar, ELISA

67

Determinarea anticorpilor anti-HDV IgM, ELISA

68

Determinarea anticorpilor anti-HCV, ELISA

69

Determinarea anticorpilor anti-HCV IgM, ELISA

70

Determinarea anticorpilor anti-HVE, ELISA

71

Determinarea anticorpilor anti-HAV IgM, ELISA

72

Determinarea anticorpilor anti-HSV tip 2, IgM, ELISA

73

Determinarea AFP

74

Determinarea anticorpilor anti-Helicobacter Pylori IgA, ELISA

75

Determinarea anticorpilor anti-Helicobacter Pylori IgG, ELISA

76

Determinarea anticorpilor anti-HSV tip 1,2, IgM, ELISA

77

Determinarea anticorpilor anti-HSV tip 1,2 IgG, ELISA

78

Determinarea anticorpilor CMV IgM, ELISA

79

Determinarea anticorpilor CMV IgG, ELISA

80

Determinarea anticorpilor IgM anti-Toxoplasma, ELISA

81

Determinarea anticorpilor IgG anti-Toxoplasma, ELISA

82

Determinarea anticorpilor anti-Toxocara canis IgG, ELISA

83

Determinarea anticorpilor anti-Lamblia IgM, ELISA

84

Determinarea anticorpilor anti-Echinococcus IgG, ELISA

85

Determinarea anticorpilor anti-Trihinela Ig G, ELISA

86

Determinarea anticorpilor anti-Taenia IgG. ELISA

87

Determinarea anticorpilor anti-Ascaris IgG, ELISA

88

Determinarea anticorpilor IgM anti EBVCA, ELISA

89

Determinarea Lime Ig G, ELISA

90

Determinarea Lime Ig M, ELISA

91

Determinarea anticorpilor IgA anti Bordetella pertusis, ELISA

92

Determinarea anticorpilor IgG anti Bordetella pertusis, ELISA

93

Determinarea anticorpilor IgM anti Oreion, ELISA

94

Determinarea anticorpilor IgG anti Oreion, ELISA

95

Determinarea ANA, ELISA

96

Determinarea anticorpilor antimitohondriali AMA-2 prin metoda Elisa

 

Compartimentul  Biologie Moleculara

97

Determinarea cantitativă a ARN-lui virusului hepatitei C în regim Real-Time PCR (TagMan)

98

Determinarea cantitativă a ADN-lui virusului hepatitei B în regim Real-Time PCR (Tag Man)

 

Compartimentul Bacteriologie

99

Investigarea bacteriologică a urinei

100

Investigarea bacteriologică a bilei

101

Investigarea bacteriologică a eliminărilor din ochi

102

Investigarea bacteriologică a eliminărilor din urechi

103

Investigarea bacteriologică a eliminărilor din plagă

104

Investigarea bacteriologică punctat

105

Investigarea bacteriologică a eliminărilor din căile sexuale

106

Investigarea bacteriologică a eliminărilor din căile respiratorii

107

Investigarea bacteriologică a sângelui la sterilitate

108

Investigarea bacteriologică a laptelui de piept

109

Dismicrobismul intestinal

110

Investigarea bacteriologică a maselor fecale la flora patogenă (sigela, salmonela)

111

Investigarea bacteriologică a biosubstratului la candide

112

Investigarea bacteriologică a biosubstratului la stafilococ

113

Investigarea bacteriologică a lichidului cefalo-rahidian

114

Hemocultura ( tif-paratif)

115

Urocultura (tif-paratif)

116

Coprocultura (tif-paratif)

117

Bilicultura (tif-paratif)

118

Investigaţii bacteriologice la salmonele – hemocultura

119

Investigaţii bacteriologice la salmonele – bilicultura

120

Investigaţii bacteriologice la salmonele – coprocultura

121

Investigaţii bacteriologice la salmonele – însămînţarea maselor vomitante

122

Investigaţii bacteriologice ale materiilor fecale la şighele

123

Investigaţii bacteriologice ale toxiinfecţiilor alimentare la enterobacterii patogene şi condiţionat patogene (materii fecale, mase vomitive şi spălături gastrice)

124

Investigaţii bacteriologice ale lichidului cefalorahidian la floră

125

Investigaţii bacteriologice din nazofaringe la meningococi

126

Microscopia frotiului în “picătura groasă” la meningococi

 

Microscopia exudatului din elementul eruptiv la meningococi

127

Investigaţii bacteriologice ale sîngelui la meningococi

128

Reactii serologice/bacteriologie

129

Reacţia de aglutinare în bruceloză – Heddlson

130

Reacţia de aglutinare în bruceloză – Rait

131

Reacţia de hemaglutinare indirectă în yersinioză intestinală şi pseudotuberculoză

132

Reacţia de hemaglutinare indirectă cu Vi- diagnosticum

133

Reacţia de hemaglutinare indirectă cu antigenul de diverse salmonele

134

Reacţia de hemaglutinare indirectă cu antigenul de diverse sighele

135

RPR

136

Examin microscopic exudat faringian pentru fuzosperili