Catedra de boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală

Catedra de boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală

SCURT-ISTORIC
Catedra de boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală a fost constituită în 1945, odată cu fondarea Institutului de Stat de Medicină din Chişinău (ISMC). Baza clinică a catedrei este Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „T. Ciorbă” al Ministerului Sănătăţii din Republica Moldova.
Fondatorul şi primul şef al catedrei (1945-1955) a fost Liubovi Rozenier, doctor în medicină, profesor universitar, Savant Emerit în Ştiinţă. În perioada respectivă, colaboratorii catedrei au elaborat cicluri tematice de prelegeri, indicaţii metodice pentru orele practice şi diverse materiale didactice, principala problema ştiinţifică cercetată fiind „Studierea clinică şi de laborator a infecţiilor în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească”.
 
În perioada 1956-1982, catedra a fost condusă de Isaak Drobinskii, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, care s-a preocupat de problema hepatitelor virale şi a abordat, concomitent, anumite aspecte ale ricketsiozelor şi infecţiilor infantile. 
Iniţial, patologia infecţioasă era studiată doar la Facultatea de Medicină generală. Ulterior, după deschiderea altor facultăţi, disciplina respectivă a fost inclusă în programele de studii ale facultăţilor de Pediatrie, Medicină preventivă şi Stomatologie. 
Sub conducerea prosesorului Isaak Drobinskii, colaboratorii catedrei au continuat elaborarea materialelor didactice, le-au perfecţionat pe cele existente, care se referă la predarea patologiei infecţioase în cadrul altor facultăţi. Totodată, aceştia s-au implicat activ în cercetări ştiinţifice, majoritatea dintre ei susţinând teze de doctor în ştiinţe medicale.
În anii 1984-2007, funcţia de şef de catedră a fost îndeplinită de Constantin Andriuţă, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Om Emerit al Republicii Moldova. În acea perioadă, catedra a studiat „Particularităţile clinice şi de laborator ale hepatitelor virale B, C şi D acute, cronice şi mixte”.
Din 2007 catedra este condusă de Tiberiu Holban, doctor habilitat în ştiinţe medicale.
Actualmente, principalul subiect de cercetare ştiinţifică este: „Hepatitele virale B, C, D asociate cu alte infecţii (toxoplasmică, HIV/SIDA, erizipel etc.), aspecte de diagnostic şi tratament”. Activitatea instructiv-didactică se desfăşoară conform conceptului de instruire continuă, în baza programelor analitice şi a planurilor de studii alcătuite de corpul profesoral al catedrei.
 
© USMF citește mai mult pe https://bolitropicale.usmf.md/ro/despre-boli-infectioase/scurt-istoric-usmf

images

Catedra Boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală

Detalii