Raport privind monitorizarea contractelor de achiziții publice anul 2023