Ambasada Chinei în Republica Moldova a donat IMSP SCBI „Toma CIORBĂ” aparataj medical, consumabile medicale şi medicamente pentru tratarea pacienţilor cu COVID-19

Ambasada Chinei în Republica Moldova a donat IMSP SCBI „Toma CIORBĂ” aparataj medical, consumabile medicale şi medicamente pentru tratarea pacienţilor cu COVID-19

Ambasada Republicii Populare Chineze în Republica Moldova a donat Instituţiei Medico - Sanitare Publice Spitalul Clinic de Boli Infecţioase„Toma CIORBĂ” o donaţie de aparataj medical, consumabile medicale şi medicamente pentru tratarea pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus.

Donaţia este în valoare de 380 mii lei, dintre care 308 mii lei – pentru echipament medical (aparataj pentru respirație noninvazivă BIPAP și CIPAP, măști și consumabile), iar 72 mii lei pentru medicamente.  

Ambasada a spus că poporul chinez și poporul din Moldova sunt buni prieteni și parteneri care se sprijină reciproc în lupta împotriva pandemiei de coronavirus, ceea ce va demonstra încă o dată marea prietenie dintre popoarele ţărilor noastre.

„Republica Populară China intenționează să aprofundeze în continuare cooperarea cu Republica Moldova în domeniul asistenței medicale, în special în depășirea în comun a epidemiei, și este gata să continue să ofere suport Republicii Moldova în lupta cu Covid-19 în limitele posibilităților sale”, este mesajul Ambasadei Republicii Populare Chineze în Republica Moldova.

La rândul lui, Sergiu Vasiliţa, directorul IMSP SCBI „Toma CIORBĂ” a mulţumit Ambasadei Republicii Populare Chineze pentru donaţia acordată şi a menţionat că această pandemie poate fi învinsă doar prin eforturi comune.

„Ajutorul dumneavoastră v-a contribui benefic la combaterea consecințelor pandemiei și la salvarea vieților omenești. Ajutorul medical donat este de o importanță enormă instituției noastre pentru a putea face față nevoilor bolnavilor internați în cadrul instituției. Suntem recunoscători și Vă mulțumim pentru gestul Dvs., pentru generozitatea și atenția pe care o exprimați față de necesitățile echipei noastre.

Solidaritatea și susținerea reprezintă cele mai importante lucruri care contează acum pentru personalul medical, mai ales pentru pacienți în această perioadă de criză.

Totodată vrem să ne expunem convingerea ca personalul medical din cadrul Instituției Medico - Sanitare Publice Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Toma CIORBĂ” va depune efort maxim în vederea combaterii epidemiei de COVID-19", a declarat  Sergiu Vasiliţa.

Amintim că IMSP SCBI „Toma CIORBĂ” este instituţie medico-sanitară inclusă în lista spitalelor strategice implicate în lupta cu noul coronavirus.

***

Посольство Китая в Республике Молдова передало ПМСУ ИКБ имени  "Toma CIORBĂ" медицинскую аппаратуру, медицинские принадлежности и лекарства для лечения пациентов с COVID-19

Посольство Китайской Народной Республики в Республике Молдова выделило средства для приобретения медицинской аппаратуры, медицинские расходные материалы и лекарства для лечения пациентов, инфицированных новым коронавирусом, Клинике инфекционных заболеваний Публичного медико-санитарного учреждения «Toma CIORBĂ».

Сумма пожертвования составляет 380 тысяч леев, из которых 308 тысяч леев - на медицинскую аппаратуру (аппараты для неинвазивной вентиляции лёгких БИПАП и СИПАП) и медицинские расходные материалы , а 72 тысячи - на медикаменты.

Посольство заявило, что Китайская Народная Республика и Республика Молдова являются хорошими друзьями и партнерами, которые поддерживают друг друга в борьбе с пандемией короновируса, что еще раз демонстрирует великую дружбу между народами наших стран.

«Китайская Народная Республика намерена в дальнейшем углублять сотрудничество с Республикой Молдовой в области здравоохранения, особенно в совместном преодолении эпидемии, и готов продолжать оказывать содействие и помощь Молдове в борьбе с Covid-19 в пределах своих сил и возможностей», - говорится в сообщении Посольство Китайской Народной Республики в Республике Молдова.

В свою очередь, директор Инфекционной клинической больницы имени «Toma CIORBĂ» Сергей Василица поблагодарил Посольство Китайской Народной Республики за помощь и отметил, что эту пандемию можно победить только совместными усилиями.

«Ваша помощь помогает нам бороться с последствиями пандемии и спасать жизни. Благотворительная медицинская помощь имеет огромное значение для нашего учреждения, чтобы иметь возможность оказывать квалифицированную медицинскую помощь пациентам, госпитализированным в нашем учреждении. Мы благодарны и благодарим вас за ваш жест доброй воли, за щедрость и внимание, которое вы проявляете к потребностям нашей больницы. Солидарность и поддержка - это самые важные моменты, которые сейчас важны для медицинского персонала, особенно в это время кризиса. В то же время мы хотим выразить нашу убежденность в том, что медицинский персонал Инфекционной клинической больницы имени «Toma CIORBĂ» приложит все усилия для борьбы с эпидемией COVID-19 », - сказал Сергей Василица.

Напоминаем, что ПМСУ ИКБ имени  «Toma CIORBĂ» - медицинское учреждение, является стратегическим медицинским учреждением, участвующих в борьбе с новым коронавирусом.