Declarația de răspundere managerială - Sergiu Vasilița, directorul IMSP SCBI ”Toma Ciorbă”