Activitatea economică-financiară a IMSP SCBI Toma Ciorbă, 2021