Contractul colectiv de muncă IMSP SCBI ”Toma Ciorbă”, 2022-2026, SEMNAT