Raportul financiar și Raportului anual de performanță operațională, pentru anul 2022