Declarația de răspundere managerială a directorului IMSP SCBI ”Toma Ciorbă”